Met de implementatie van de nieuwe bedrijfsstrategieën van Egmond Plastic, Quick Response Manufacturing en Lean production/manufacturing, én de toegenomen hoeveelheid opdrachten is het noodzakelijk dat Egmond Plastic gaat verbouwen. Verhuizen is een overweging geweest, maar met bovengenoemde strategieën is het mogelijk op de huidige locatie te blijven met enige uitbreiding. Dit houdt in dat de kantoren, de bedrijfskantine en de kleedruimtes in de nieuwe aanbouw gesitueerd gaan worden. De vrijgekomen ruimten zullen efficiënter worden ingedeeld. Geheel in lijn met de nieuwe bedrijfsprocessen.